Formanden er blevet ambassadør for kampagnen "Sejlsikkert"

Formanden er blevet ambassadør for kampagnen "Sejlsikkert" indsatsen, som er under Søsportens sikkerhedsråd og Trygfonden.

Det betyder bl.a. at foreningen modtager materiale som sætter fokus på sikkerheden til søs. Vi har mulighed for at få besøg af en instruktør som kan hold et foredrag og lave en sikkerheds-demonstration i foreningen. Instruktørerne er
erfarne fiskere og sejlere, der har fået undervisning i sikkerhed med særligt fokus på at forebygge ulykker og alvorlige
hændelser på havet.

Mere om dette senere ;-)