Vedtægter

 

Uddrag af vedtægter:

§2 Foreningens formål: Foreningens formål er at samle alle lyst og fritidsfiskere under et.

§3 Foreningens daglige anliggende administreres af en bestyrelse. Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 kasserer & 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder møde så tit formanden, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt - dog mindst 1 gang hvert kvartal.

§7 Medlemmer som har huse på foreningens areal, har pligt til at efterleve følgende regler:

1. Efterkomme enhver henstilling, som at være bestemt på en generalforsamling, eller et bestyrelsesmøde, og som måtte blive fremført af formanden eller kontroludvalget.

2. Husene skal fortrinsvis anvendes til opbevaring af fiskeredskaber, eller hvad der hører fiskeri til.

7.  Lejerne af bådpladserne, skal sørge for at deres både er forsvarlig fortøjet, så de ikke kommer til at skade andre både. Hvis en lejer ikke benytter sin bådplads inden for et år, kan bestyrelsen inddrage pladsen, efter passende varsel til lejeren.

Hent vedtægterne her: Vedtægt For Randers Fiskeriforening revideret 2018