Om foreningen

Randers Fiskeriforening á 1937 - Et af Randers' hyggeligste steder!


 

Randers fiskeriforening à 1937 er placeret for enden af   Tronholmen på Randers havn. I daglig tale kaldet "den lille fiskerihavn".

Lokal Kulturhistorisk klenodie   Foreningen i dens nuværende form har været en del af Randers siden 1937,  men kigger man tilbage i historiebøgerne, er det over 150 år siden  den første "Randers Fiskeriforening" blev stiftet.  Foreningen er et kulturhistorisk klenodie,  som med sit virke  har været og er en integreret del af byens historie. Randers Fiskeriforening à 1937 har skænket sin forenings fane til kulturhistorisk museum i Randers, som et bidrag til kulturen i Randers.

Foreningen blev stiftet i 1937 af deltidsfiskere samt erhversfiskere. Mange af datidens medlemmer opretholdte en levevej via fiskeriet i Gudenåen samt på Randers fjord. Foreningens formål lyder som følger: "Enhver som har interesse i fiskeriet, kan blive medlem mod betaling af kontingent...." Ligeledes "skal foreningen beskytte sine medlemmer imod overgreb ved fiskeri på fjorden".

Randers Fiskeriforening stammer fra 12. februar 1897. Desværre har vi ikke fortegnelser fra dengang og frem til 1930. Men fra 1930 har vi referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Desuden regnskaber mm..

Man kan læse fra den ”nye” forenings første møde d. 10. april 1937, at årsagen til den oprindelige Randers Fiskeriforening ”stoppede”, var pga. af økonomiske vanskeligheder i 1935/36. Foreningen lå så stille hen frem til starten af 1937, hvor man havde betalt gælden af og fået lov til at starte igen. 

Den forening vi i dag er medlem af, hedder Randers Fiskeriforening à 1937 og den stiftende generalforsamling fandt sted 26. april 1937. Dog var alle tidligere medlemmer af den oprindelige forening indkaldt til møde d. 10/4 1937 på Jylland. På det møde blev den første bestyrelse udpeget. Det var:

Formand, (Fisker) Niels Rudolf Sørensen
 Næstformand, (Fisker) Emanuel Pedersen
 Sekretær og Kasserer, (Fisker) Niels P. Rasmussen
 Bestyrelsesmedlem. (Fisker) A. Andersen
 Bestyrelsesmedlem, (Fisker) Ferdinand Pedersen
 Suppleant, (Fisker) Vilhelm Johannesen
 Revisor, (Fisker) Vilhelm Johannesen
 Revisor, (Kontorist) Villy Nielsen

På Generalforsamlingen d. 26. april 1937, udpegede de ca. 27 medlemmer, Alfred Kjeldsen som tillidsmand i forening og det blev besluttet at bestyrelsen skulle arrangere den årlige skovtur når sommeren kom.

 

Et af Randers' hyggeligste steder....(Citat fra magasinet "around")Vi har som nogle af de eneste i landet bevaret vores 19 "Fiskeskure", som med tiden er blevet foreningens kendetegn.  Set udefra kan man få den opfattelse at stedet har været gået i stå i mange år, men hvis man har kendskab til Randers Fiskeriforening vil man dog opdage, at der sker udviklingsmæssige fremskridt,  dog uden at fundamentet og nostalgien kompromitteres.

Faciliteter:
Foreningens vandareal rummer 49 bådpladser  til joller, mindre fiskerfartøjer samt mindre motorbåde. På den 6000 kvm store plads  står i dag 18 fiskeskure,  som primært er til medlemmer som fisker med redskaber.  Der findes ophalersted med spil og mindre kran. El forefindes på pladsen og der er skyllepladser til rengøring af fiskeredskaber samt både. Forening har i 2015 bygget et klubhus, som frit kan benyttes af medlemmer. I klubhuset kan man lave kaffe og der er installeret en varmepumpe, så det kan bruges året rundt.