Varseling: Muligvis korte perioder hvor vi ikke kan komme ned i foreningen

Randers Havn: Der vil fra i morgen 8/1 2019 blive slæbt spulerør, der er anvendt under oprensningen, i land via det ”gamle” slæbested.

Selve operationen forventes at tage nogle dage.

Entreprenør Frede Lybech forestår håndteringen og kan kontaktes i området. Det kan ikke udelukkes at der under håndteringen vil være korte perioder, mens rørene skæres over, at det ikke vil være muligt at køre igennem til Randers Fiskeriforening.