Generalforsamling 2017

Til alle medlemmer af:
RANDERS FISKERIFORENING AF 1937
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes:
Tid: 11. april, 2017 kl. 19:00
Sted: Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers. (sal 8 1st sal til venstre)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Års beretning ved formand, Ole Steen Jensen
3. Regnskab ved kasserer, Tom Flintholm
4. Valg
a) Formand: Ole Steen Jensen
b) Bestyrelsesmedlem: Keld Loch
c) Bestyrelsesmedlem: Stefan Schmidt
d) Suppleant Niels Kragh
e) Revisor: Ulrik Løvehjerte
5. Vedtægtsændring §5 stk. 5
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.
Forslås ændret til
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere andre medlemmer.
Forslagsstillere: Erik Christensen
6. Behandling af indkomne forslag
7. EVT.
Vel mødt
Bestyrelsen
Randers fiskeriforeningen à 1937 v/ Formand, Ole Steen Jensen
Irisvej 112